Kommuneenergi.dk – Borgere skal inddrages aktivt i nedsættelsen af energiforbruget

For at nedbringe det kommunale energiforbrug, er det nødvendigt at inddrage borgerne aktivt – ikke mindst ejere af villaer. At sænke energiforbruget kan være kostbart, og det kræver viden og rådgivning. Desuden er det langt fra alle, der ved, hvor mange penge der kan spares, og hvor meget gode energiløsninger kan bidrage til et forbedret…