Kommuneenergi.dk – Borgere skal inddrages aktivt i nedsættelsen af energiforbruget

For at nedbringe det kommunale energiforbrug, er det nødvendigt at inddrage borgerne aktivt – ikke mindst ejere af villaer. At sænke energiforbruget kan være kostbart, og det kræver viden og rådgivning. Desuden er det langt fra alle, der ved, hvor mange penge der kan spares, og hvor meget gode energiløsninger kan bidrage til et forbedret miljø. I en travl hverdag med mange pligter og gøremål har mange ikke fokus på netop energiforbruget. Heldigvis er en række gode tiltag efterhånden igangsat af Energistyrelsen og i kommunalt regi. På Kommuneenergi.dk kan du læse om de energioptimerende projekter og resultaterne af disse.

Oplysning, rådgivning og økonomiske virkemidler 

Resultaterne viser, at en kombination af oplysning, rådgivning og økonomiske virkemidler, som led i borgerinddragelsen for at sænke energiforbruget, har en positiv effekt. På Kommuneenergi.dk kan du bl.a. læse en spændende artikel, der redegør for, hvordan man på forskellig vis har forsøgt at inspirere og hjælpe villaejere til at energioptimere deres boliger. BedreBolig-kampagnen fra 2013 fokuserede på certificeret rådgivning, og kommuner begyndte at tilbyde hel eller delvist finansieret rådgivning. De kommunale rammer for energiplaner og faciliteringer blev langt bedre, og eksterne rådgivere lavede energitjek og vejledte om muligheden for at nedbringe varmetab i tekniske installationer og huse. Grøn Bolig-jobordningen gjorde også BedreBolig-rådgivningen fradragsberettiget og dermed mere attraktiv. Boligrådgiverne laver konkret et energitjek på den private bolig og udarbejder en rapport, som boligejerne kan bruge til at skabe forbedringer. Den eksterne boligrådgivning har haft en målbar og positiv effekt på kWh-forbruget og er derfor anbefalelsesværdig. Men også Åbent hus-arrangementer, lokale netværk og lignende har bidraget til en større bevidsthed om energiforbruget og lyst til at optimere det. Der er ingen tvivl om, at borgerinddragelse er vejen frem, hvis de enkelte kommuner ønsker at sænke energiforbruget. Læs derfor artiklerne på Kommuneenergi.dk. Lad dig inspirere til borgerinddragelse og energioptimerende tiltag i din kommune.